Marita Mårdh's blog

Marita Mårdh's picture

Damkörfestivalen

April 25, 2022 - 5:14pm -- Marita Mårdh

Hej alla!

Nu är det en månad kvar till Damkörfestivalen i Linköping. Det har ju gått ut info droppvis och stötvis kring arrangemangen via mejl och den mesta informationen finns samlad under eventet i GP, men för att göra det mer överskådligt har jag försökt mig på att göra ett program. Se  Dokumentet Program vers 2022-04-25 under eventet. Jag håller på och jagar uppgifter om var vi ska vara när det gäller registrering, rep, föreläsningar och konsert. Jag uppdaterar vartefter jag får info.

Subscribe to RSS - Marita Mårdh's blog